3p
Pracownia planowania przestrzennego

Portfolio Wybrane projekty i realizacje

Pieszyce Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pieszyce
Autorzy:
mgr inż. Marcin Kowalski
pracownia 3p
Data realizacji:
2012-10-25
Lokalizacja:
Pieszyce / powiat dzierżoniowski / dolnośląskie
Opis:

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieszyce Centrum opracowano na podstawie  Uchwały Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieszyce Centrum, oraz Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieszyce Centrum.


Łączna powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi około 1,6 hektara.
Głównym celem opracowania zmiany planu miejscowego jest przeznaczenie części terenów infrastruktury wodociągowej i dróg wewnętrznych na cele mieszkaniowe oraz zmiana wybranych parametrów dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach mieszkaniowych i usługowych.


W ramach zmiany planu miejscowego została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych.