3p
Pracownia planowania przestrzennego

Portfolio Wybrane projekty i realizacje

Nowa Ruda Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nowa Ruda
Autorzy:
mgr inż. Marcin Kowalski
pracownia 3p
Data realizacji:
2012-06-06
Lokalizacja:
Gmina Miejska Nowa Ruda / powiat kłodzki / dolnośląskie
Opis:

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie opracowano na podstawie  Uchwały Nr 50/X/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.


Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi około 3,3 hektara.
Głównym celem opracowania zmiany planu miejscowego jest przeznaczenie części terenów składowo – usługowych na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, umożliwiające adaptację istniejących budynków poprzemysłowych.


W ramach zmiany planu miejscowego zostało sporządzone opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych.