3p
Pracownia planowania przestrzennego

Portfolio Wybrane projekty i realizacje

Kanał Młynówki w Kłodzku Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych

Kanał Młynówki w Kłodzku
Autorzy:
mgr inż Joanna Chmielowska-Kowalska
mgr inż. Marcin Kowalski
pracownia 3p
Data realizacji:
2012-05-04
Lokalizacja:
Kłodzko / dolnośląskie
Opis:

Obszar objęty opracowaniem, położony jest w centralnej części Kłodzka  na Wyspie Piaskowej przy Kanale Młynówki, który jest główną ośią kompozycyjną terenu opracowania.

Istniejąca zabudowa stanowi czytelną, kompozycję budynków o zróżnicowanej formie i gabarytach.

Głównym elementem architektonicznym stanowiącym dominantę w obszarze opracowania jest XIV wieczny Most Świętego Jana, nazywany potocznie miniaturą mostu Karola w Pradze.

Mając na uwadze specyficzne położenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Mostu Świętego Jana, który jest jednym z najważniejszych zabytków Kłodzka projektowane zagospodarowanie w bezpośrednim otoczeniu ma charakter pustego placu, który stanowi otwarcie widokowe dla mostu.

Wszelkie akcenty plastyczne umieszczone zostały w posadzce placu, co pozwala na dowolne zagospodarowanie elementami tymczasowymi jak słupki ograniczające ruch kołowy, donice, ogródki restauracyjne, i tym podobne.

Głównym elementem kompozycyjnym jest podświetlana ścieżka prowadząca od ulicy Ignacego Daszyńskiego pod głównym przęsłem mostu, dalej na plac pomiędzy Kanałem Młynówki i ulicą Jana Matejki.

Otwarty charakter placu pozwala na organizację imprez masowych jak jarmarki, koncerty, wystawy.

Plac pomiędzy Kanałem Młynówki i ulicą Jana Matejki, jest bezpośrednio powiązany z placem przy Moście Świętego Jana. Projektowane zagospodarowanie placu ma charakter dynamiczny. Jego głównym elementem jest fontanna posadzkowa zlokalizowana wzdłuż ścieżki w kształcie fali będącej kontynuacją ścieżki przebiegającej przez plac Świętego Jana. Zaprojektowano zagospodarowanie małą architekturą, nasadzenia zielenią oraz oświetlenie latarniami i lampami posadzkowymi.

Do realizacji założeń przyjętych w koncepcji niezbędne było wyburzenie budynku przy moście oraz utworzenie przejścia pomiędzy mostem a ulicą Zofii Stryjeńskiej.

Założenia koncepcji zostały zrealizowane z pewnymi modyfikacjami.

Istotnej zmianie uległy zastosowane elementy małej architektury oraz projektowana zieleń, która została znacznie zredukowana. Nie zrealizowano połączenia pieszego z ulicą Zofii Stryjeńskiej.