3p
Pracownia planowania przestrzennego

Portfolio Wybrane projekty i realizacje

Duszniki - Zdrój - Zieleniec
Koncepcja podziału działek
Nowa Ruda
Koncepcja zagospodarowania terenu
Gmina Kłodzko – Jaszkowa Dolna
Koncepcja podziału działek

1