3p
Pracownia planowania przestrzennego

Portfolio Wybrane projekty i realizacje

Kanał Młynówki w Kłodzku
Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych
Kaplica św. Onufrego
Projekt zagospodarowania terenu

1