3p
Pracownia planowania przestrzennego

Portfolio Wybrane projekty i realizacje

Pieszyce
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Nowa Ruda
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kanał Młynówki w Kłodzku
Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych

1 2 3